About TED

Shinjuku Office


Tokyo Electron Device
Shinjuku Office (S 34F)

Shinjuku Park Tower S 34F,3-7-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1034
Tel: +81-3-5908-1990 Fax: +81-3-5908-1991

6-minute walk from Hatsudai Station (Keio Line)

8-minute walk from Tochomae Station (Oedo Subway Line)

12-minute walk from Shinjuku Station South Exit (JR, Odakyu, Keio Line)

15-minute bus from Shibuya Station (Keio Bus) , 1-minute walk from Nishisando